PhotoMuseum.nl

19th century photography

PhotoMuseum.nl is gespecialiseerd in 19e eeuwse fotografie met het accent op Nederlandse stads- en dorpsgezichten. Het is ontstaan uit de particuliere verzameling van Rob Wagenaar, huisarts in Zeist. Behalve de topografische afdeling, zijn er zalen met voorbeelden van diverse fototechnieken, zoals daguerreotypes, ambrotypes en ferrotypes. De meeste foto's op papier betreffen zogenaamde albumentypes, meestal van voor 1895, collodiumtypes en gelatinetypes. Ook is er een zaal met vroege portret- en klederdrachtfotografie.

Nieuwste foto's laatste update 21-04-2016

Amsterdam stationsplein  1908  Wachtkamer tram. Detail Stereofoto van Stereo Travelco

Amsterdam Stationspl...

Leeuwarden Turfmarkt rond 1890 17x 11 cm  De kanselarij rechts  werd in de periode 1566-1571 gebouwd, waarschijnlijk op kosten van Filips II, als zetel van het Hof van Friesland. In 1621 werd aan de kanselarij een bordes toegevoegd. Het draagt het Wapen van Friesland. Op het bordes staan vier stenen leeuwen. Deze leeuwen dragen de wapenschilden van de vier kwartieren van Friesland: Oostergo, Westergo, Zevenwouden en de Friese elf steden.Albumentype. In 1814 werd de kanselarij als ziekenhuis ingericht. Van 1814 tot 1824 diende het gebouw als kazerne. Van 1824 tot 1892 was de kanselarij in gebruik als huis voor burgerlijke en militaire verzekering. In 1892 werd de kanselarij gerestaureerd onder leiding van de rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst. Tot 2013 was de kanselarij een van de gebouwen waarin het Fries Museum was gehuisvest.
Na het vertrek van het museum en een verbouwing heeft de Kanselarij nieuwe huurders gekregen waaronder de Thorbecke Academie.

Leeuwarden Turfmarkt...

Lemmer Detail 1890

Lemmer detail 1890

Lemmer rond 1890 Albumentype 11 x 17. De eerste Lemsters vestigden zich op de plaats waar de Rien en de Zijlroede samenvloeien. Wanneer ze dat precies deden is niet bekend. Lemmer wordt in het begin van de 14e eeuw genoemd, maar nog eerder, in 1228, komt het onder de naam Lenna voor onder de stukken van de bisschop van Aartsbisdom Utrecht. Er kan waarschijnlijk een verband worden gelegd met de naam Lammerbroeke. Deze naam komt in 1165 voor, als een eerdere vorm van Lemsterhoek, een kleine vestiging iets ten westen van het tegenwoordige Lemmer, die omstreeks 1400 door de Hollanders verwoest werd. Er volgde geen herbouw, maar de plek en de naam zijn nog steeds bekend, vooral bij schippers en vissers. Ook zijn er oudere namen bekend, waaronder Lyamer.
Geleidelijk groeide een nederzetting bij de uitmonding van de binnenwateren in de Zuiderzee, een uitgelezen plaats voor koop- en ambachtslieden. Lemmer is nu een plaats in de gemeente De Friese Meren in de Provincie Friesland en is zowel over land als water de poort van deze provincie. Lemmer ligt aan het IJsselmeer en de Friese meren en is een van Friesland bekendste watersportplaatsen.

Lemmer rond 1890

Album around 1875-1880  "fotografier fra Norge og Sverrig" . Two albums, nice leather covered,  with 42 losely inserted photographs of Townviews topgraphy Sweden & Norway . Christiania, Torved, Bergen, Stockholm, Göteborg. 2 albums 600 euro ex porto. Norway, Sweden, Sverige, Foto''s: A Jonason , Knud Knudsen, Axel Lindahl .

Album Fotografier fr...

Göteborg Sverige Kungsportavenue 1875 foto A. Jonason Albumenfoto 16,5x23 cm/21x32 from a well conserved album with 42 fotographs "fotografier fra Norge og Sverrig" . Two albums, nice leather covered,  with 42 losely inserted photographs of Townviews topgraphy Sweden & Norway . Christiania, Torved, Bergen, Stockholm, Göteborg. 2 albums 600 euro ex porto.

Sverige Göteborg187...

Amsterdam Amstel Weesperzijde met links midden het oudste boothuis van zeil- en roeivereniging "De Hoop". Het witte pand op de achtergrond links is Weesperzijde 39-40, dat nu aan het begin van de toen nog niet bebouwde Blasiusstraat staat. Zie fotonummers 010003018760, 010005001811, 5221F2001256 en 010122035161 van de beeldbank van het stadsarchief Amsterdam. Zie ook: <a href="http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/201?q_searchfield=weesperzijde&q_sk_datering_van=1870-1920&f_sk_documenttype%5B0%5D=foto" target="_blank" onclick="window.open('http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/201?q_searchfield=weesperzijde&q_sk_datering_van=1870-1920&f_sk_documenttype%5B0%5D=foto')">http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/201?q_searchfield=weesperzijde&q_sk_datering_van=1870-1920&f_sk_documenttype%5B0%5D=foto</a> Website: <a href="http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/" target="_blank" onclick="window.open('http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/')">http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/</a>  Foto voorheen Collectie Barker

Amsterdam Amstel Wee...

Amsterdam Binnen Amstel Munt, rond 1880 . Albumenfoto 18 x 25 . Foto voorheen Collectie Barker.

Amsterdam Binnen Ams...

Het Aquarium van Artis, Plantage Middenlaan 53. Gezien ongeveer vanaf de brug over de Plantage Muidergracht. Rond de opening 1882. 
zie ook: 
<a href="http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/5?q_searchfield=aquarium&q_sk_datering_van=1880-1910&f_sk_documenttype%5B0%5D=foto" target="_blank" onclick="window.open('http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/5?q_searchfield=aquarium&q_sk_datering_van=1880-1910&f_sk_documenttype%5B0%5D=foto')">http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/5?q_searchfield=aquarium&q_sk_datering_van=1880-1910&f_sk_documenttype%5B0%5D=foto</a>

Amsterdam Aquarium.

Amsterdam Amstel Blauwbrug Waterlooplein Mozes en Aäronkerk. De nieuwe Blauwbrug over de Amstel is ontworpen door B. de Greef en W. Springer. Gezien naar de Leprozengracht en de Mozes en Aäronkerk. Zie ook: <a href="http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/8?q_searchfield=Blauwbrug&q_sk_datering_van=1880-1910" target="_blank" onclick="window.open('http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/8?q_searchfield=Blauwbrug&q_sk_datering_van=1880-1910')">http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/8?q_searchfield=Blauwbrug&q_sk_datering_van=1880-1910</a>

Amsterdam Amstel Moz...

Amsterdam Kostverloren Vaart . Hotzaagmolen Samson (ook Simson en Bruinvis) Kostverloren Vaart, Nieuwe Wetering, Kuiperssloot , rond 1880, tegenwoordig omgeving Hugo de Grootkade, . Albumentype 18x25. Uit voormalige Collectie Barker. Zie <a href="ookhttp://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/11?q_searchfield=Molen+Samson&q_sk_datering_van=1870-1910" target="_blank" onclick="window.open('ookhttp://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/11?q_searchfield=Molen+Samson&q_sk_datering_van=1870-1910')">ookhttp://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/11?q_searchfield=Molen+Samson&q_sk_datering_van=1870-1910</a> :

Amsterdam Kostverlor...

Amsterdam Kalverstraat bij Singel. Foto rond 1890. Albumentype 18x24 cm Voormalige collectie Barker.
Kalverstraat , huizenrij rechts223-203-179 enz. (vrnl.) Oude nummering 225-223-221 enz. (vrnl.). Gezien vanaf Muntplein richting Heiligeweg; links: ingang Singel . Zie ook:<a href="http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/1?q_searchfield=kalverstraat+Singel&q_sk_datering_van=1870-1910&f_sk_documenttype%5B0%5D=foto" target="_blank" onclick="window.open('http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/1?q_searchfield=kalverstraat+Singel&q_sk_datering_van=1870-1910&f_sk_documenttype%5B0%5D=foto')">http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/1?q_searchfield=kalverstraat+Singel&q_sk_datering_van=1870-1910&f_sk_documenttype%5B0%5D=foto</a> 

Oude nummering 225-223-221 enz. (vrnl.). Gezien vanaf Muntplein richting Heiligeweg; links: ingang Singel

Amsterdam ingang Kal...

Onze Collectie
Telt inmiddels 1356 foto's. Kijk gerust eens rond.

Te Koop
Een aantal foto's is te koop. Dit wordt bij de foto's aangegeven.

Op Zoek
Het museum is geïnteresseerd haar collectie uit te breiden.

Onze Collectie

Photomuseum.nl is zeer geïnteresseerd in ieder aanbod van oude foto's. Dus heeft u bijzondere 19e-eeuwse fotografie die niet in uw collectie past, dit e-photomuseum houdt zich van harte aanbevolen ook voor hele collecties. info@photomuseum.nl

Waar is dit?

Op de afdeling stad en land is een zaal 'Help'met foto's van onbekende locaties. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Desgewenst kunt u een eigen foto insturen, die dan op de site wordt geplaatst met uw vraag. Sturen naar: info@photomuseum.nl