PhotoMuseum.nl

19th century photography

PhotoMuseum.nl is gespecialiseerd in 19e eeuwse fotografie met het accent op Nederlandse stads- en dorpsgezichten. Het is ontstaan uit de particuliere verzameling van Rob Wagenaar, huisarts in Zeist. Behalve de topografische afdeling, zijn er zalen met voorbeelden van diverse fototechnieken, zoals daguerreotypes, ambrotypes en ferrotypes. De meeste foto's op papier betreffen zogenaamde albumentypes, meestal van voor 1895, collodiumtypes en gelatinetypes. Ook is er een zaal met vroege portret- en klederdrachtfotografie.

Nieuwste foto's laatste update 21-07-2016

Groningen  Damsterdiep Poortershuisje rond 1890. Collodion zilverzout
Picturalisme

Groningen Damsterdie...

Groningen Noorderhaven in Oostelijke richting gezien.

Groningen 1870 N'ha...

Antwerpen het Steen fotokaart

Antwerpen Het Steen

Loenen Vrijenberg of Freijenbergh Veluwe

Loenen Vrijenberg

Velzen Zuid Oude Rijksstraatweg Kabinetfoto rond 1890

Velzen Zuid O. Rijks...

Langbroek Kabinetfoto Brainich & Leusink rond 1890

Langbroek 1890

Utrecht Paardenkoets, postkoets, De wagen van Utrecht op Gorinchem vice-versa bij gelegenheid van de St Maarten-Paardenmarkt aldaar 13.11.1883 Foto Wegner & Mottu

Utrecht Paardenkoets...

Nederland onbekende zandweg met rietgedekte schuur met resten van vakwerk.

Nederland onbekende ...

Nederland onbekende stad in de sneeuw rond 1900. Zilverprint
Silver print, 26,6x37,8 cm.

Nederland onbekende ...

Helmond Markt, westzijde, gezien vanuit de richting van de 'Kerkstraat'. Het tweede gebouw van links is het stadhuis. Op deze plaats is later de ingang van de Elzaspassage gekomen. Uiterst rechts liggen de kapel en het gebouw van het voormalige Liefdesgesticht. De opname is gemaakt op een marktdag kort na de totstandkoming van de kapel in 1879

Helmond Markt 1879

Amsterdam stationsplein  1908  Wachtkamer tram. Detail Stereofoto van Stereo Travelco

Amsterdam Stationspl...

Leeuwarden Turfmarkt rond 1890 17x 11 cm  De kanselarij rechts  werd in de periode 1566-1571 gebouwd, waarschijnlijk op kosten van Filips II, als zetel van het Hof van Friesland. In 1621 werd aan de kanselarij een bordes toegevoegd. Het draagt het Wapen van Friesland. Op het bordes staan vier stenen leeuwen. Deze leeuwen dragen de wapenschilden van de vier kwartieren van Friesland: Oostergo, Westergo, Zevenwouden en de Friese elf steden.Albumentype. In 1814 werd de kanselarij als ziekenhuis ingericht. Van 1814 tot 1824 diende het gebouw als kazerne. Van 1824 tot 1892 was de kanselarij in gebruik als huis voor burgerlijke en militaire verzekering. In 1892 werd de kanselarij gerestaureerd onder leiding van de rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst. Tot 2013 was de kanselarij een van de gebouwen waarin het Fries Museum was gehuisvest.
Na het vertrek van het museum en een verbouwing heeft de Kanselarij nieuwe huurders gekregen waaronder de Thorbecke Academie.

Leeuwarden Turfmarkt...

Onze Collectie
Telt inmiddels 1366 foto's. Kijk gerust eens rond.

Te Koop
Een aantal foto's is te koop. Dit wordt bij de foto's aangegeven.

Op Zoek
Het museum is geïnteresseerd haar collectie uit te breiden.

Onze Collectie

Photomuseum.nl is zeer geïnteresseerd in ieder aanbod van oude foto's. Dus heeft u bijzondere 19e-eeuwse fotografie die niet in uw collectie past, dit e-photomuseum houdt zich van harte aanbevolen ook voor hele collecties. info@photomuseum.nl

Waar is dit?

Op de afdeling stad en land is een zaal 'Help'met foto's van onbekende locaties. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Desgewenst kunt u een eigen foto insturen, die dan op de site wordt geplaatst met uw vraag. Sturen naar: info@photomuseum.nl